Privolitev za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s podatki pridobljenimi iz opravljenih registracij:

Na spletnem portalu FarmaPro (Kemofarmacija d.o.o. ), sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov .

Zato potrebujemo vašo privolitev, da lahko osebne podatke, ki smo jih pridobili z vašim oddanim povpraševanjem uporabljamo, hranimo in obdelujemo za določene namene. Vse informacije o upravljanju posameznih privolitev najdete v nadaljevanju.

Privolitve ki se nanašajo na registracijo ter obveščanje o vseh novostih na portalu FarmaPro:

Z registracijo v spletni portal FarmaPro se uporabnik strinja s posredovanjem podatkov, ki v skladu z zakonodajo veljajo za osebne podatke. V tem primeru so to:

Ob registraciji se ima uporabnik možnost strinjati z uporabo osebnih podatkov v naslednje namene:

[1] Privolitev spletnih pogojev uporabe spletnega portala FarmaPro

[2] Privolitev za prejemanje obveščanja o novostih na spletnem portalu FarmaPro

statistična obdelava analitičnih podatkov pridobljenih iz piškotkov,

usmerjanje uredniške politike oziroma vsebine strani z namenom izboljšati uporabniško izkušnjo,

obveščanje uporabnikov o novostih na spletnem mestu www.farmapro.si ,

tiskanje in arhiviranje potrdil o opravljenih preverjanjih znanj.

obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku)

VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov

info@farmapro.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:

• Pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: posameznik ima pravico do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, da se seznani z obdelavo in da preveri njihovo zakonitost;

• Pravica do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da portal FarmaPro brez nepotrebnega odlašanja popravi njegove netočne osebne podatke;

• Pravica do izbrisa osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da portal FarmaPro brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja;

• Pravica do omejitve obdelave: posameznik ima pravico doseči, da portal FarmaPro omeji obdelavo osebnih podatkov, kadar oporeka točnosti osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita in namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev njihove uporabe, ter v primerih, ko portal FarmaPro njegovih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo njegovih pravnih zahtevkov;

• Pravica do prenosljivosti podatkov: posameznik ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval na portal u FarmaPro, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, ter pravico da te podatke upravljalec portala FarmaPro posreduje drugemu upravljavcu, kadar je do tehnično izvedljivo.

• Pravica posameznika do ugovora: posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov. Ravno tako ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se ti obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, v kolikor je povezno s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se njegovi osebni podatki ne obdelujejo več.

• Pravica do vložitve pritož be proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov .

Postopek uveljavljanja pravic:

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov.

Zahtevo za uveljavitev zgoraj omenjenih pravic lahko uporabnik posreduje s pisno izjavo naslovljeno na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov na naslov: Kemofarmacija d.d.., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, ali preko e-pošte na info@farmapro.si.

Prav tako ima vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.